Brigádní generál v. v. Miroslav Štandera se narodil 5. 10. 1918 v Praze. V deseti letech mu zemřela maminka, a tak vyrůstal pouze s otcem a třemi sourozenci. Žili v Dobrušce u Nového Města nad Metují. Miroslav vystudoval typografickou školu, získané vzdělání však nikdy neuplatnil. V roce 1936 se přihlásil do Vojenské školy leteckého dorostu a již v září 1938 byl v rámci mobilizace československé armády povolán do Leteckého pluku 4, oddělené III. perutě v Pardubicích. Po demobilizaci armády a vytvoření Protektorátu Čechy a Morava dne 15. března 1939 odešel přes hranice do Polska a společně s dalšími vojáky odplul přes Baltské moře do Francie. Zde vstoupil do cizinecké legie a byl nasazen do německo-francouzské války v květnu 1940. Při svém čtvrtém letu byl sestřelen u Troyes a skončil v nemocnici v Clermont-Ferrand v jižní Francii. Před postupující německou armádou chtěl utéct do přístavu Bordeaux, ale nakonec zamířil na jih. Z přístavu Narbonne se s egyptskou uhelnou lodí přepravil přes Biskajský záliv do anglického Liverpoolu. Dostal se do Cholmondeley Park a od roku 1940 sloužil ve 312. československé stíhací peruti Royal Air Force (RAF). Jeho leteckou základnou se stal Cosford nad Birminghamem. V roce 1943 přešel do 68. noční stíhací peruti RAF, s níž se 6. června 1944 zúčastnil i invaze do Normandie. Po skončení války se vrátil do Československa a sloužil v Plzni a v Trenčíně. Jako západní letec byl ale zakrátko z armády vyloučen a musel se živit sběrem druhotných surovin. V roce 1949 měl být zatčen, a proto se rozhodl opustit republiku. Přešel hranice do Západního Německa a odsud pokračoval dál do Anglie. V letech 1949-1955 sloužil opět v RAF. Když armádu opustil, vyučil se stříbrníkem a pracoval jako stříbrotepec, později začal i samostatně podnikat. V roce 1983 odešel do důchodu. V polovině 90. let se natrvalo vrátil do České republiky a závěr života prožil v Plzni, kde 19. února 2014 zemřel. Byl držitelem četných vyznamenání, mimo jiné i Řádu čestné legie a Řádu Tomáše Garrigua Masaryka. Miroslav Štandera zemřel 19. února 2014.

Zdroj: Paměť národa