Mimořádný program Slavností svobody 2020 se přesouvá na příští rok. Město Plzeň děkuje všem partnerům za energii vloženou do příprav.