Statutární město Plzeň
Odbor prezentace a marketingu MMP
náměstí Republiky 16
306 32 Plzeň

slavnostisvobody@plzen.eu