Robert I. Gilbert (20. června 1915 – 11. srpna 2017), 2. pěší divize, 38. pěší pluk. 2. prapor, rota F, osvoboditel jihozápadních Čech a čestný občan Domažlic,  by dnes oslavil 108. narozeniny

Nikdy nezapomeneme!!!