S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás ve věku 101 let opustil další z osvoboditelů města Plzně, Amos Vredenburg, příslušník 16. obrněné divize
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!