Na oslavy, které připomenou 80. výročí vylodění spojenců na pobřeží Francie ve druhé světové válce, míří z Plzně do Normandie na 35 historických vojenských vozidel americké armády a výprava zhruba 100 lidí z plzeňských klubů vojenské historie. Vzpomínkové akce na pláži Utah se za město Plzeň zúčastní náměstkyně primátora Lucie Kantorová.

Na cestu do Normandie se vydají členové spolku vojenské techniky Military Car Club Plzeň, který sdružuje zájemce o historii 2. světové války, zejména osvobození jihozápadních Čech americkou armádou. Svůj vojenský historický kemp rozloží v Normandii ve městě Trévières poprvé organizovaně klub vojenské historie Tommy & Yankee společně se skupinou Army Nurse Corps, jejímž hlavním tématem jsou armádní zdravotní sestry, a v neposlední řadě Klub historické a vojenské techniky v AČR, který udržuje odkaz Československé samostatné obrněné brigády, jež se vylodila v Normandii v roce 1944.

„Jsem rád, že se Plzeň účastní oslav v Normandii, které zároveň bereme jako pozvánku na příští jubilejní ročník Slavností svobody. Děkuji všem, kteří naše město ve Francii reprezentují, a to včetně příslušníků tradičních vojenských klubů, které jsme za těmito účely i finančně podpořili,“ uvedl primátor Plzně Roman Zarzycký.

„Položením květin v rámci hlavního vzpomínkového aktu na pláži Utah dne 6. června vyjádří naše město Plzeň úctu vojákům, z nichž někteří pokračovali osvobozovat Evropu, stejně jako příslušníci 90. pěší divize americké armády, kteří přišli až do Plzeňského kraje ,“ přiblížila náměstkyně Lucie Kantorová. Kluby i zástupci města budou během cesty prezentovat také Slavnosti svobody Plzeň a zvát na mimořádné oslavy 80. výročí osvobození, jež se uskuteční od 2. do 6. května 2025.

Zástupci města a klubů navštíví společně městečko Arromanches, které se za druhé světové války stalo jedním z nejrušnějších přístavů světa. V roce 2019 byla v Muzeu vylodění odhalena pamětní deska Československé samostatné obrněné brigádě, jež byla součástí britských vojsk v rámci spojeneckých armád a sehrála důležitou roli při obléhání města Dunquerque. Vzhledem k nedávné rekonstrukci muzea dojde k reiinstalaci desky do nového prostoru, kterým je Jardin de Pins – Zahrada borovic. Slavnostní akt se uskuteční 7. června v přítomnosti zástupce Velvyslanectví ČR ve Francii, starosty města Arromanches Marcela Bastide, ředitele muzea Fréderica Sommiera, ředitele nadace Liberation Route Europa a zástupců dalších klubů vojenské historie z jiných zemí.

Všechny tři kluby vojenské historie město Plzeň podpořilo dotací ve výši 50 tisíc korun.

Zdroj: plzen.eu

Foto: FB KVH Tommy and Yankee z.s.