Uzávěrka pro podání přihlášky Čestného stipendia generála George S. Pattona je 28. února 2024!!!

POZOR, NOVĚ!!!

Čestné stipendium generála George S. Pattona bude od letošního roku nově udělováno jednomu ze studentů a studentek škol v Plzeňském kraji, kteří studují v předposledním nebo maturitním ročníku nebo v závěrečném ročníku učebního oboru.

Student se rozhoduje nebo rozhodl pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby atd.).

Škola žadatele vybere a vyplní přihlášku na webu stipendia –  Přihláška k Čestnému stipendiu generála George S. Pattona

Žadatel samostatně zpracuje a odešle stanovené přílohy přihlášky a zpracuje úvahu na email sohpilsen@gmail.com, a to vše do 28. února. Vedle školního prospěchu jsou důležitým předpokladem pro udělení stipendia i hodnoty jako, nesobecké odevzdání se druhým, snaha udělat svět lepším místem k životu, obětování se, ochota naplno se věnovat dobré věci a čest.

V úvaze (ne delší než 750 slov), popíše žadatel následující témata:

  • Které z výše zmíněných hodnot vás vystihují a proč?
  • Proč je pro vás služba společnosti důležitá?
  • Věnovali jste se nějaké činnosti, máte zkušenost nebo zažili jste určitou událost, která se vztahuje k těmto hodnotám?
  • Jaká jsou vaše přání a plány do budoucna ve vztahu k výše zmíněným hodnotám?

Slavnostní vyhlášení stipendia proběhne v rámci Slavností svobody Plzeň, mezi 2. – 6. květnem.

Informace naleznete na webu stipendia, Čestné stipendium generála George S. Pattona