S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás v sobotu ve věku 98 let opustil poslední z veteránů 17. střeleckého praporu, Paul Gaspard Jacobs.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!