S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás ve věku 99 let opustil Bernie Koerten, přítel a osvoboditel města Plzně a příslušník 16. obrněné divize.

Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!