Na Slavnosti svobody se chystá skupina asi 30 rodinných příslušníků, potomků amerických a belgických veteránů, kteří se podíleli na osvobození Plzně a části západních Čech, někteří z nich už v Plzni jsou. Zapojí se do vojensko-historického i kulturního programu a s Pamětí národa poběží za všechny, kteří se nevzdali.

Přijíždíme, abychom uctili památku mého tatínka a těch, kteří sloužili. Pokaždé je to pro nás velký zážitek,“ uvedla Kathleen Lemmons Hoffman, dcera Charlese R. Lemmonse, příslušníka
americké 16. obrněné divize. „Všechno to, co tady v Plzni vidíte, je podle mého názoru poselstvím pro mladou generaci. Důležité je nikdy nezapomenout,“ dodala. S podobným úmyslem jezdí do Plzně také další potomci, synové, dcery, vnoučata, ale i pravnoučata. „Budou stejně jako jejich otcové a dědové, pro nás američtí a belgičtí osvoboditelé, nedílnou součástí programu, který jsme pro letošní rok připravili. Oficiálně je přivítáme na zahajovacím ceremoniálu v pátek 3. května na náměstí Republiky,“ sdělil primátor Plzně Roman Zarzycký a doplnil, že rodinní příslušníci válečných veteránů se zúčastní vzpomínkových setkání u památníků, Konvoje svobody, běhu s Pamětí národa, který je vedle pěti a deseti kilometrového běhu časově neměřeným rodinným během o délce jednoho kilometru, nebo debaty se středoškolskou mládeží, z níž bude pořízen záznam a odvysílán 8. května v 18 hodin v Českém rozhlase Plzeň pod názvem Příběhy hrdinů.

Portréty amerických a belgických veteránů v životní velikosti jsou umístěny v Kopeckého sadech podél budovy České spořitelny. Symbolicky upozorňují na jejich přítomnost, přestože už mnozí nejsou mezi námi.

Informace k přítomným americkým a belgickým hostům, především k jejich otcům, dědům nebo pradědům jsou k dispozici zde: Rodinní příslušníci amerických a belgických veteránů