S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás v sobotu 18. února opustil osvoboditel města Plzně a jihozápadních Čech, příslušník 16. obrněné divize, Robert Chiarizia. Tento rok by oslavil 100. narozeniny.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!