Čestné stipendium generála George S. Pattona 2023

Uzávěrka pro podání přihlášky do 11. ročníku Čestného stipendia generála George S. Pattona je 15. března 2023.

Čestné stipendium generála George S. Pattona je uděleno jednomu z absolventů středních plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby atd.).

Žádost můžou podat ti studenti, kteří maturitní zkoušku v roce 2023 skládají.

Pro přijetí žádosti je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, emailem odeslat úvahu a další materiály (kopie vysvědčení, jméno dvou osob, které můžou poskytnout o žadateli informace), a to do 15. března 2023.

Nositel/nositelka stipendia získá 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Čestného stipendia generála George S. Pattona,

https://www.briansjourney.com/soh/pilsen-cz