Dnes si připomínáme 97. narozeniny Thomase J. Kittela, příslušníka roty L 38. pěšího pluku slavné 2. pěší divize, osvoboditele města Plzně a jihozápadních Čech.
Thomas nás opustil 16. června 2021.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!