S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás opustil Anthony „Tony“ DeMatteo, 16. obrněná divize, 397th AFA Co C.

Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!