Před 6 lety nás opustil příslušník 17. střeleckého praporu, belgický veterán, hrdina a osvoboditel města Plzně pan José Schindfessel.
Byl aktivním účastníkem belgického odboje (Tajná armáda, A. S.). Po bitvě v Ardenách se s belgickým 17. střeleckým praporem připojil k americké armádě. Byl s prvními jednotkami, které překročily Rýn po pontonovém mostě u Remagenu.
Podílel se na osvobození koncentračního tábora u Weissenfels a města Plzně.
Po válce pracoval jako učitel, ředitel psycho-lékařsko-sociálního centra v Lutychu, pokračoval ve studiích a stal se uznávaným psychologem, psychoterapeutem a psychoanalytikem.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!!