Otec Charles H. Noble st. byl brigádní generál. Začínal ve vojenské akademie ve West Pointu, kde byl v roce 1919 jmenován podporučíkem, a v roce 1935 povýšen do hodnosti kapitána. Mimo jiné ovládal výborně techniku jezdectví (studoval Armádní jezdeckou školu) a stal se výborným hráčem póla. Vrcholem kariéry pro něj bylo, když se stal velícím důstojníkem 16. obrněné divize, která jako součást 3. armády USA pod vedením generála Pattona v květnu 1945 razila spojeneckým jednotkám cestu do Československa.
Bojové uskupení B, vedené průzkumným jízdním oddílem a bojovým ženijním oddílem a následované tanky a pěchotou s dělostřelectvem v týlu, stanulo v čele postupu na Plzeň a rozsáhlý areál zbrojovky Škoda. Charles o tom napsal: „Mým rozkazem bylo ovládnout a držet vyvýšený terén na západ od města Plzně, což znamenalo zastavit západně od Plzně, avšak vědomí, že ostatní bojová uskupení budou brzy u nás, mi dodalo sebedůvěru. Proto jsem rozhodl v postupu pokračovat a pokusit se zmocnit města, které mohlo sloužit jako opěrný bod proti obrněným a pěchotním silám nepřítele.” Odpor byl kupodivu malý, až na prudkou palbu odstřelovačů, kterou se podařilo konečně umlčet předtím, než bylo město znovu převzato z rukou Němců. Jásající Plzeňané bojové uskupení B nadšeně vítali.
Za velení osvoboditelské jednotce byl plukovník Noble vyznamenán Československým válečným křížem 1939 a Řádem Bílého lva a spolu s československým prezidentem Edvardem Benešem a generálmajorem Ernestem N. Harmonem byl jednou ze tří osobností, jimž město Plzeň udělilo čestné občanství. Přestože Češi považovali plukovníka Nobla za „osvoboditele Čech“, on sám řekl, že pocta by měla skutečně patřit vojákům 16. obrněné divize. Plukovník Noble byl také oceněn americkým vojenským vyznamenáním Bronzová hvězda za chrabrost a vyznamenáním Záslužné legie. Do výslužby odešel na svou vlastní žádost 30. června 1949.
Po ukončení činné služby se Charles Noble věnoval mnoha věcem. Stal se mimo jiné zakladatelem a prvním prezidentem Společnosti akademie West Point v Jižním Texasu a Asociace 16. obrněné divize. Byl součástí skupiny, která založila organizaci United Services Auto Association (USAA), a po určitou dobu zastával funkci výkonného tajemníka Asociace tiskového průmyslu v San Antoniu. Na sklonku svého života založil svou vlastní společnost, která podnikala v oboru investic a správy majetku.
Charles Henry Noble zemřel v roce 1979 v Texasu ve městě St. Antonio, a jeho syn Charles Henry Noble jr. stále jezdí do Plzně – do města které osvobodil jeho otec a zúčastňuje se pravidelně květnových oslav osvobození kde je jedním z nejznámějších a nejvzácnějších hostů
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!