S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás 23. června opustil osvoboditel jihozápadních Čech, příslušník roty H, 9. pluku, 2. pěší divize, čestný občan města Rokycany, Glynn Raby Jr.
30. listopadu by oslavil 99. narozeniny.
PANE, bylo nám ctí se s Vámi setkat!
Čest Vaší památce, nikdy nezapomeneme!!!