S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás ve věku 99 let opustil osvoboditel města Plzně a příslušník 16. obrněné divize, Gordon W. Ekstrand,
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!