S velkou lítosti jsme přijali zprávu, že nás opustil osvoboditel města Plzně a jihozápadních Čech, příslušník 17e bataillon de fusiliers belges, pan Valere Gustin.
PANE, nikdy nezapomeneme!!! Čest Vaší památce!