Plzeň je členem mezinárodní nadace Liberation Route Europe. Spolu s městy Bastogne, Berlín a Krakov spolupracuje na realizaci projektu Eastory zaměřeného na studenty středních škol. V mezinárodním kontextu seznamuje mladé lidi s historií konce války, poválečným uspořádáním Evropy, dobou po komunistickém převratu v ČSR v roce 1948 až po rok 1989. Cílem je zprostředkovat nejen vzpomínky pamětníků, ale i sdílet zkušenosti s dobou poválečnou v tzv. východním bloku, která se velmi liší od vzpomínek lidí v západní Evropě. Odbor prezentace a marketingu Magistrátu města Plzně připravil ve spolupráci s neziskovou organizací Paměť národa, pobočka Plzeň a spolkem Johan vzdělávací program pro plzeňské studenty. V Plzni na výzvu k zapojení se do projektu reagovaly dále uvedené školy, jejichž žáci se zúčastní programu připraveného v Moving Station: 2. 5. 2022 Gymnázium Luďka Pika, ZŠ Tlučná, 3. 5. 2022 10. ZŠ a 4. 5. 2022 Církevní gymnázium.
„Příběhy plzeňských pamětníků a místa v Plzni spojená s deportacemi Židů, protinacistickým odbojem a koncem války, které každý z nás pravidelně míjí, když dochází do práce, do školy nebo se jen tak prochází po Plzni, jsou skvělým příkladem toho, jak můžeme žákům a studentům zprostředkovat často pohnuté příběhy 20. století. Projekt Eastory tak navazuje na dlouhodobě funkční propojení naší sbírky Paměť národa a oblasti vzdělávání, kdy prostřednictvím těchto jednotlivých příběhů, jednotlivých lidských osudů a s nimi spojených míst a dějinných událostí dokážeme z lokální plzeňské perspektivy nahlédnout na celé dějinné 20. století. Víme, že pro mladé lidi je to často velmi vítané doplnění například školní výuky, kdy se právě takzvané velké dějiny propojí s naším městem a jednotlivými osudy lidí, kteří mohli být třeba našimi sousedy,“ uvedl Jiří Kunc, ředitel pobočky Paměť národa v Plzni.
Projekt zaštiťuje mezinárodní nadace Liberation Route Europe, jejímž členem je město Plzeň od roku 2018. Ta se zabývá popularizací, propagací a prezentací dějin spojených se 2. světovou válkou a spojeneckého postupu od pláží v Normandii po Berlín. Nadace byla založena v roce 2008 v Holandsku a oficiálně byly její aktivity poprvé představeny u příležitosti 70. výročí vylodění spojenců v Normandii v Arromanches v roce 2014. Služby nadace zahrnují propagaci, prezentaci a zviditelnění historických lokalit v západní, střední i jižní Evropě, realizaci společných mezinárodních projektů s možností finanční podpory Evropské unie, vytvoření speciálního turistického produktu, který přivede turisty a turistické kanceláře, vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi členy a partnery nadace.
Projekt byl zahájen a představen 9. listopadu 2021 v holandském Vrijheidsmuseum v Groesbeeku.