Posádka 1. pilota nadporučíka Allana Fergusona byla sestřelena 25. dubna 1945 při poslední bojové misi, kterou ve druhé světové válce vedla americká 8. letecká armáda. Letci tehdy bombardovali plzeňskou Škodovku, která stále ještě vyráběla zbraně pro německou armádu. Památku letců si u památníku v Liticích připomněli desítky lidí, zástupci Městské obvodu Plzeň 6, města Plzně, Neil Phillips za Velvyslanectví Spojených států amerických v České republice a další hosté.
„Přichází květnové dny a jako každým rokem s nimi přichází i nejrůznější vzpomínkové a pietní akce, na kterých vzdáváme čest těm, kteří v roce 1945 osvobodili město Plzeň. V těchto dnech vzpomínáme i na americké letce, kteří v katastru obce Litice zahynuli při náletu dne 25. dubna 1945. Celkem zahynulo pět letců, šestý byl popraven německými vojáky. Dva letci přežili válku v zajetí. Byli to američtí mladí muži, letci, kteří neváhali odejít ze své vlasti, aby bojovali za svobodu. Neváhali opustit své rodiny, své nejbližší, své kamarády, neváhali opustit své dosavadní životy a šli do války. Zcela jistě to nebylo lehké rozhodování, museli si uvědomovat, že bojovat ve válce může přinést i smrt. Přesto v sobě nalezli sílu, odhodlání, že nemohou jinak. To svědčí o jejich odvaze, o jejich morálních vlastnostech a o jejich touze po svobodě, za kterou by položili i své mladé životy. Právě proto se tu scházíme, abychom nejen vzpomněli, ale abychom si stále připomínali, že někdy mohou přijít chvíle, kdy je takové nasazení nezbytné. Nezbytné pro uhájení našich hodnot, naší svobody,“ uvedl ve svém projevu primátor Pavel Šindelář.
U pomníku, jenž se nachází na křižovatce ulic Spádná a K Rokli, položili po projevech hostů účastníci květiny.
Bombardování Plzně koncem dubna roku 1945 bylo posledním bojovým nasazením osmé letecké armády ve druhé světové válce v Evropě. Během 25. dubna 1945 sestřelily německé protiletadlové jednotky v okolí Plzně čtyři americké bombardéry.
zdroj: www.plzen.eu
foto: Kristina Štěpánová