Uzávěrka pro podání přihlášky do 11. ročníku čestného stipendia generála George S. Pattona je 28. února 2022. (termín můžeme na základě dohody se sponzory prodloužit)

 

Čestné stipendium generála George S. Pattona je uděleno jednomu z absolventů středních plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby atd.).

 

Podmínkou je, aby uchazeč/uchazečka složili maturitní zkoušku na některé z plzeňských škol v roce 2021 anebo se připravují na složení maturitní zkoušky v roce 2022.

 

Pro přijetí žádosti je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, emailem odeslat úvahu a další materiály (kopie vysvědčení, případné potvrzení o přijetí do dalšího stupně vzdělávání, jméno dvou osob, které můžou poskytnout o žadateli informace), a to do 28. února 2022.

 

Nositel/nositelka stipendia získá 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.

 

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Čestného stipendia generála George S. Pattona, https://www.briansjourney.com/soh/pilsen-cz