Byla spuštěna elektronická registrace do Convoy of Liberty 2022, který je naplánován na neděli 8. května s tradičním seřadištěm v Sukově ulici.

Konvoje se mohou účastnit pouze následující vozidla a technika:

  • Vojensko-historická vozidla a technika vyrobená do roku 1945 v USA, Kanadě a Velké Británii, (vozidla západních Spojenců). Výjimku tvoří vojensko-historická vozidla vyrobená v USA do roku 1975 a kvalitní repliky vozidel z 2. světové války (vozidla západních Spojenců).
  • Ostatní vozidla se mohou konvoje účastnit pouze po konzultaci s pořadatelem konvoje a na základě domluvy a po označení registrační kartou.

Pozn. Vozidla vyrobená po roce 1945 budou řazena na konci konvoje dle stáří vozidla.

  • Konání konvoje závisí na aktuálních platných omezeních spojených s šířením koronaviru.

https://www.slavnostisvobody.cz/registrace/