S velkou lítostí jsme přijali zprávu, že nás dnes opustil hrdina, československý veterán, palubní telegrafista, střelec 311. československé bombardovací perutě RAF, Flying sergeant Tomáš Lom (Löwenstein).

Nikdy nezapomeneme!!! Čest jeho památce!!!