S velkou lítostí jsme přijali smutnou zprávu, že nás opustil americký veterán, hrdina, osvoboditel města Plzně a jihozápadních Čech, pan Thomas Kittel, příslušník 2. pěší divize.

 

Nikdy nezapomeneme!!! Čest jeho památce!!!