Město Plzeň v projektu vystupuje v roli partnera, dalšími jsou Bastogne War Museum, Muzeum Armii Krajowej Krakov a Deutsch-Russisches Museum Berlin-Karlshorst. Cílovou skupinou projektu jsou studenti středních škol, kteří se seznámí s dějinami 2. světové války a také dějinami Evropy 2. poloviny
20. století prostřednictvím různých aktivit, mezi něž patří i besedy s pamětníky.
Jedním z cílů projektu je i srovnání odlišného vývoje dějin zemí východního bloku a západní Evropy po 2. světové válce. Město Plzeň se zapojí formou konference s názvem Cesty ke svobodě, pochopení přechodu k demokracii. Vzhledem k dlouhodobé spolupráci s dalšími partnery se městu Plzeň podařilo zapojit
konkrétní pamětníky, kteří zažili oba dva totalitní režimy, a navázat spolupráci s neziskovou organizací Paměť národa.
Beseda s pamětníky se uskuteční v Plzni v prostorách Moving Station (Jižní nádraží) začátkem května. Vedle samotné účasti studentů na besedě, do níž plánujeme zapojit i zástupce odborné veřejnosti (historiky atd.). Součástí konference budou nejen besedy s pamětníky, ale i seminář, který studenty seznámí s životem jejich vrstevníků za 2. světové války či za totality.
K projektu byly vyrobeny speciální bannery obsahující příběhy pamětníků. Další příběhy naleznete na webu projektu, odkaz:
Projekt zaštiťuje mezinárodní nadace Liberation Route Europe, jejímž členem je město Plzeň od roku 2018. Ta se zabývá popularizací, propagací a prezentací dějin spojených se 2. světovou válkou a spojeneckého postupu od pláží v Normandii po Berlín. Nadace byla založena v roce 2008 v Holandsku a oficiálně byly její aktivity poprvé představeny u příležitosti 70. výročí vylodění spojenců v Normandii v Arromanches v roce 2014. Služby nadace zahrnují propagaci, prezentaci a zviditelnění historických lokalit v západní, střední i jižní Evropě, realizaci společných mezinárodních projektů s možností finanční podpory Evropské unie, vytvoření speciálního turistického produktu, který přivede turisty a turistické kanceláře, vzájemnou spolupráci a výměnu informací mezi členy a partnery nadace.
Projekt byl zahájen a představen 9. listopadu 2021 v holandském Vrijheidsmuseum v Groesbeeku.