Ve středu 24. června proběhlo na plzeňské radnici slavnostní vyhlášení letošního Čestného stipendia generála George S. Pattona

Medaili a šek na tisíc amerických dolarů převzal absolvent Střední průmyslové školy strojnické a Střední odborné školy profesora Švejcara, člen Sboru dobrovolných hasičů Plzeň – Skvrňany, Martin Volf. Jako dobrovolný hasič se podílel na hašení požárů, vyvádění osob ze zakouřených prostor, z hořící budovy vynášel propan butanové lahve. Současně se věnuje i výchově dětí a mládeže.

Vedle primátora města Plzně Martina Baxi se vyhlášení zúčastnil Jeho Excelence velvyslanec Spojených států amerických v České republice Stephen B. King a prostřednictvím online živého spojení zakladatel Brian LaViolette Foundation Doug LaViolette a vnuk generála George S. Pattona, George Patton Waters.

Čestné stipendium (Scholarship of Honor) je každoročně udělováno Nadací Briana LaVioletta v mnoha městech v USA i v zahraničí. Stipendium bylo založeno za účelem ctít a připomínat si ty, kteří v minulosti sloužili vlasti, a zároveň ocenit odhodlání a obětavost těch, kteří touží sloužit své společnosti a jít v jejich stopách.

Je určeno mladým mužům a ženám, kteří se po absolvování střední školy chystají vstoupit do armády nebo kterékoliv oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby).

Nadace Briana LaVioletta, která Čestné stipendium uděluje, byla založena rodinou LaViolettových na památku jejich patnáctiletého syna a bratra, Briana LaVioletta, který zemřel nešťastnou náhodou při plavání v roce 1992. Právě Brianovo silné odhodlání sloužit své společnosti inspirovalo Nadaci ve snaze umožnit ostatním mladým lidem uskutečnit Brianovy sny a plány. Od založení Nadace Briana LaVioletta bylo uděleno více než 950 stipendií.

Stipendium generála Pattona je soutěž, do níž se může přihlásit každý student plzeňské střední školy, který je rozhodnut věnovat se po ukončení studia právě některé z oblastí bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti. Student musí vypracovat esej, ve které vyjadřuje a zdůvodňuje svoje rozhodnutí věnovat se takovéto činnosti. Vítěze vybírá odborná porota složená ze členů Komise stipendia gen. Pattona, která zároveň zajišťuje veškeré organizační záležitosti týkající se průběhu a konání soutěže.

Cenou pro vítěze je šek na tisíc amerických dolarů a medaile, jež je inspirována Medailí cti, nejvyšším vojenským vyznamenáním udělovaným vládou USA.

Více na: http://www.briansjourney.com/soh/pilsen-cz