Uzávěrka pro podání přihlášky do 10. ročníku čestného stipendia generála George S. Pattona je 28. února 2021.

Čestné stipendium generála George S. Pattona se uděluje od 6. května 2010. Každý rok je uděleno jednomu z absolventů středních plzeňských škol, který se rozhodl pro službu v armádě, v oblasti bezpečnostních složek či veřejně prospěšné činnosti (např. policie, požární ochrana, záchranná služba, zdravotnictví, výuka, sociální služby, humanitární práce, církevní služba a jiné veřejné služby atd.).

Podmínkou je, aby uchazeč/uchazečka složili maturitní zkoušku na některé z plzeňských škol v roce 2020 anebo se připravovali na složení maturitní zkoušky v roce 2021.

Pro přijetí žádosti je nutné vyplnit elektronickou přihlášku, emailem odeslat úvahu a další materiály (kopie vysvědčení, případné potvrzení o přijetí do dalšího stupně vzdělávání, jméno dvou osob, které můžou poskytnout o žadateli informace), a to do 28. února 2021.

Nositel/nositelka stipendia získá 1 000 amerických dolarů a medaili stipendia.

Podrobné informace jsou zveřejněny na webových stránkách Čestného stipendia generála George S. Pattona, https://www.briansjourney.com/soh/pilsen-cz