Veselé Vánoce, hodně zdraví a  šťastný nový rok 2021
Tým Slavností svobody Plzeň
 
Merry Christmas and Happy New Year 2021
Liberation Festival Pilsen team