Jaroslav Hofrichter se narodil 23. září 1920 v Plzni. Vyučil se soustružníkem. Od patnácti let chodil do plzeňského aeroklubu. Jako osmnáctiletý se přihlásil do akce „1000 pilotů republice“, která měla vycvičit zálohy pro československé vojenské letectvo. Před začátkem výcviku došlo k okupaci Československa.
V roce 1940 se tzv. balkánskou cestou dostal přes Maďarsko a Jugoslávii do britské Palestiny, kde vstoupil do československé armády v zahraničí. Odtud se dostal okolo Afriky (navštívil Somálsko, Durban, Kapské město) přes Kanadu do Velké Británie, kde se přihlásil k letectvu. Do pilotní školy se nedostal, podařilo se mu absolvovat střelecký kurz.
V Anglii byl přidělen k 311. bombardovací peruti RAF.] Bojů o Británii se účastnil nejprve jako střelec při náletech na Německo. V roce 1943 byl převelen k Pobřežnímu velitelství RAF, až do konce války sloužil při stíhání ponorek a útocích na námořní konvoje. Mezi lety 1941 a 1945 nalétal na strojích Wellington a Liberator 680 operačních hodin.
Po skončení druhé světové války se vrátil do Československa a nastoupil jako palubní mechanik k Leteckému dopravnímu pluku ve Kbelích k vládní letce. V březnu 1949 byl na 14 dní zatčen, jelikož tajně převážel zásilky kamarádům, kteří emigrovali do Anglie. Byl vyšetřován a vyslýchán několik dní, obviněn však nebyl. Následně musel z armády bez udání důvodu[ odejít. Poté až do důchodu pracoval v pražské Tesle jako seřizovač automatů.
Spolu s dalšími válečnými veterány se účastnil besed se studenty.
Plukovník Jaroslav Hofrichter byl nositelem řady československých (třikrát udělen válečný kříž, medaile za chrabrost), českých a spojeneckých vyznamenání.
V roce 1990 byl mimořádně jmenován do hodnosti podplukovníka a v roce 1991 se stal plukovníkem.
Je držitelem Pamětní medaile ČsOL II. stupně a Pamětní medaile ČsOL 1914–1918, 1939–1945
Dne 16. dubna 2005 obdržel medaili Svazu letců České republiky (č. 119).
V roce 2008 mu městská část Praha 4 udělila čestné občanství. Je také nositelem čestného občanství městské části Praha 18.
V roce 2011 jej Senát Parlamentu České republiky nominoval na Řád bílého lva.
V roce 2014 obdržel Záslužný kříž ministra obrany České republiky I. stupně.
V roce 2015 při příležitosti životního jubilea obdržel pamětní medaili ředitele Krajského vojenského velitelství Plzeň.
Jaroslav Hofrichter zemřel 9. května 2016 v Praze.
V roce 2017 jej Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky nominovala na státní vyznamenání.
Místostarosta městské části Praha 18 podal v roce 2020 prostřednictvím Senátu Parlamentu České republiky návrh na propůjčení nejvyššího státního vyznamenání České republiky Jaroslavu Hofrichterovi. Návrh podpořili i zastupitelé města Plzně. Nominantem Senátu na státní vyznamenání pro rok 2020 se Jaroslav Hofrichter nestal.
Čest jeho památce, nikdy nezapomeneme!!!
Od 22. října proběhne v Regionálním infocentru Plzeňského kraje a Bavorska na náměstí Republiky v Plzni výstava 100 let od narození plk. Jaroslava Hofrichtera – RAF, kterou připravil Český svaz letectví – Letci Plzeň.
Zdroj: wikipedia
Foto: Paměť národa